Storkök

Lösningar för gastronomi

Framtiden för ren luft!

Hygieniska lösningar för catering och stora kök PlasmaNorm® avlägsnar effektivt lukt, ånga och rök till 99% och utan kemikalier. Om köksluften har gått igenom plasmaNorm®-processen är den också garanterad hygienisk, fett, bakterie- och luktfri i enlighet till den valda designen. Både reningsmetoder för frånluft och återcirkulerade luftreningsprocesser är möjliga. Konflikter i grannskapet är ur världen.

Kökscirkulationssystem, det intelligenta och professionella alternativet när frånluft inte är möjligt.

plasmaNorm® CS COMPACT pro fläkt

Kompakt fläkt med tvättenhet och plasmaNorm®-teknik för luftcirkulation. Med vattenanslutning och reducerad brandrisk utan matlagningsos.

permaClean filtersystem

Högresterande filtersystem med hydroSorp®-aerosolavskiljare och CIP-självreningssystem.

Användningsområden:
Gastronomi med hög fettbelastning, matsalar

Luftbehandlingssystem pN2000 - pN10000

För professionella och industriella kök.
Köksutsug och köksventilation.

Användningsområden:
Matsalar, livsmedelsproduktion.