permaClean filtersystem

permaClean filtersystem

Högresterande filtersystem med hydroSorp®-aerosolavskiljare och CIP-självreningssystem.

Användningsområden:
Gastronomi med hög fettbelastning, matsalar

Användningsområden

Hydrosorp permaClean filterbox används inom många områden inklusive livsmedelsindustrin (industrikök, restauranger) för att filtrera kondenserbara ämnen, aerosoler och frånluftspartiklar. I normal drift ger detta ett tillförlitligt skydd för nedströms komponenter (kanaler, värmeväxlare och ventilation). 

Beskrivning

PermaClean-filtermodulen fungerar utifrån principerna för massavskiljning och sorption. Partiklarna som befinner sig i frånluftsströmmen (fetter, proteiner etc.) filtreras ut genom masseparationskrafter varigenom även de minsta vatten- och fettdropparna  separeras från gasfasen. Detta förhindrar kontaminering av nedströms komponenter

som ventilatorer, värmeväxlare samt andra komponenter och kanaler, vilket minskar nedsmutsning och korrosion.

permaClean filterbox är utrustad med ett system bestående av ett tvättmunstycke. Detta förlänger intervallet mellan nödvändiga manuella rengöringsåtgärder. I sin enklaste utformning ansluts

tvättsystemet direkt till varmvattenförsörjningen (min3 bar varmvattentryck) och manövreras manuellt. Ett praktiskt alternativ är ofta tillsats av tvättmedel.

 

Självrengöringssystemet är särskilt effektivt då det är utrustat med den speciella CIP enheten (rengöring på plats)

som i sin tur är utrustad med tryckpumpar, doseringssystem etc. Genom att separera och rengöra partiklar som ofta är förknippade

med luktmolekyler, kan permaClean filterbox uppnå en märkbar minskning av frånluftens luktnivåer.

Alla våra plasmaNorm® system, kåpor och moduler fungerar både ekonomiskt och miljövänligt och minskar drifts- och omkostnaderna. Våra anläggningar är resursbevarande, effektiva, hållbara och energieffektiva.

Tekniska detaljer

Tekniska detaljer och ytterligare information om permaclean  anläggningen finns i databladet.