Luftbehandlingssystem pN2000 - pN10000

Luftbehandlingssystem pN2000 - pN10000

För professionella och industriella kök.
Köksutsug och köksventilation.

Användningsområden:
Matsalar, livsmedelsproduktion.

Användningsområden

Hanteringen av köksluft baserad på plasmaNorm®- tekniska processer resulterar i en tidigare okänd luftreningseffektivitet. Problemet med kökets frånluft som är ett resultat av uppvärmning av mat, löses vanligtvis genom att släppas ut uppe vid takhöjd. Dessa åtgärder är utformade för att undvika luktföroreningar i närheten. Luft som behandlas med plasmaNorm®-tekniken kan släppas ut horisontellt på första våningen eftersom det inte påverkar omgivningen. En vidare behandling medför att frånluften kan återcirkuleras.

Beskrivning

Kombinationen av kåpor och plasmaNorm® luftbehandlingssystem ger nya möjligheter att hantera köksfrånluft .Utsläppet av frånluft behöver inte ligga över takhöjd eller på den högsta punkten vilket tidigare krävts utan den kan ligga horisonellt längs med byggnaden. Köksluften rengörs i den mån att det inte förekommer några olägligheter. Ytterligare en utökad process renar köksluften i en sådan utsträckning att den kan användas som cirkulerande luft. En önskvärd bieffekt är den extra möjligheten till värmeåtervinning, som kan dra nytta av den energirika luftmängden för att betala av hela systemtekniken.

3-stegs plasmaNorm® luftbehandling sker vanligtvis i anläggningar  av rostfritt stål (material 1.4301, polerat). När tekniken appliceras i ett kök är den rostfria versionen en självklarhet. plasmaNorm® frånluftssystem är standardiserade från 2000 till 10 000m3/h, högre luftvolymer på begäran.  Förutom de klassiska plasmaNorm® -effektivitetsnivåerna rengörs kökskondensen ännu mer noggrant med det elektrostatiska filtret ionCollect som tar bort blå rök som uppstår när fett överhettas.

Fett och protein, liksom lukt och värme, behandlas tekniskt i flera steg så att de, när de används som tilluft, kan återföras till köket. Nivåerna är speciellt utvecklade för dessa uppgifter. Återcirkulationsläget kräver ett utbyte av luften, om än i mindre utsträckning. Minst 30% av den cirkulerande luften måste tillhandahållas på plats. Då hantering med cirkulerande luft förekommer är tillagning med gas- och kol samt vanligtvis öppen eld uteslutet. Under vissa förhållanden förbehåller vi oss rätten att använda plasmaNorm®-systemet som en frånluftslösning. 

Alla våra plasmaNorm® avgassystem, kåpor och moduler fungerar både ekonomiskt och miljövänligt och minskar drifts- och uppföljningskostnaderna. Lär dig mer om vårt miljöansvar och de viktiga plasmaNorm®-aspekterna som består av resursbevarande, effektivitet, hållbarhet och energieffektivitet.

Tekniska detaljer

Teknisk detaljer och ytterligare information om pNcScompactPro fläkten finns i databladet.